OBRZĘDY WIECZERZY WIGILIJNEJ

OBRZĘDY WIECZERZY WIGILIJNEJ

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Przeżywanie w rodzinach naszych wieczerzy wigilijnej w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w dusze naszych dzieci i przybliża im klimat nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie tego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na dalsze  życie naszych dzieci. Przeżywajmy więc ten wieczór bardziej duchowo.

Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawmy  żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryjmy białym obrusem. Pod obrusem umieśćmy siano. Przyozdóbmy stół zielonym igliwiem i świeczkami. Na centralnym miejscu połóżmy opłatek i otwartą księgę Ewangelii. Na stół podajmy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, niech rodzina zgromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole zostawmy wolne, jako znak pamięci o bliskich zmarłych i o podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi.

Proponujemy następujące obrzędy wieczerzy wigilijnej, którym z reguły powinien przewodniczyć ojciec rodziny lub ze słusznych względów ktoś inny. Słowa modlitw odmawiamy powoli, z pobożnością, pamiętając o tym, że razem z nami do stołu zasiada sam Chrystus, przed wiekami jako Dziecię Boże złożony na sianie.

PRZEBIEG WIECZERZY

Wokół odpowiednio udekorowanego i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na środku stołu umieszczone jest siano, a na nim uroczyście złożona Księga Pisma św. obok pisma ustawiamy świecę odświętnie udekorowaną. Symbolizuje ona obecność w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako „światłość świata”.

ZAPALENIE ŚWIECY

Wszyscy stoją, a najstarszy z rodziny zapala świecę.

Po zapaleniu świecy mówi: Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

EWANGELIA

Następnie jedna z osób bierze do rąk Pismo Święte i odczytuje fragment Ewangelii Łk 2,1-20):

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.

     Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

     A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Teraz następuje śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy…

 

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz …

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA

Ojciec: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Ojciec rodziny składa wszystkim  życzenia i przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo czynią następnie wszyscy obecni.

SPOŻYWANIE WIECZERZY

Spożywanie wieczerzy przebiega w atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości. W czasie wieczerzy należy wyłączyć telewizor.

ŚPIEWANIE KOLĘD I WYMIANA UPOMINKÓW

Po wieczerzy  świąteczny nastrój podtrzymujemy  śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w nastroju  świątecznym oczekujemy na Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii.

MODLITWA PO WIECZERZY

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Amen.

 

Na podstawie Rytuału Rodzinnego, ks. bp Józef Wysocki

 893 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019r.

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy o godzinie 17:15 na wieczorną modlitwę Kościoła czyli Nieszpory. Chwalmy wspólnie Pana Boga psalmami.
 2. W dniu dzisiejszym na godzinę 18:00 zapraszamy młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej oraz z klas pierwszych szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę Świętą.
 3. Również dziś Ministranci rozprowadzają po każdej Mszy sianko na stół wigilijny, które sami przygotowali. Złożone ofiary trafią na fundusz ministrancki. Za ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.
 4. Dziś zapraszamy na godzinę 16:00 do domu parafialnego na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 5. Dziś w godzinach od 14:00 do 18:00 zapraszamy na plac przed Urzędem Gminy Raszyn na spotkanie opłatkowe dla mieszkańców naszej Gminy. W tym czasie będzie na placu prowadzona zbiórka ciepłej odzieży dla najbardziej potrzebujących.
 6. W poniedziałek od godziny 9:00 kapłani udadzą się na dodatkową wizytę z sakramentami do chorych. Nazwiska osób chorych, które będą chciały skorzystać z tej posługi można zgłaszać jeszcze dziś po każdej Mszy św. w zakrystii.
 7. We wtorek będziemy przeżywali Wigilię Uroczystości Bożego Narodzenia. Msze święte w naszej świątyni będą jutro sprawowane o godzinie 6:30 – będzie to ostatnia Msza święta Roratnia, oraz o godzinie 8:00. Wieczorem w gronie rodzinnym zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Przebieg Wieczerzy Wigilijnej znajdziemy w biuletynie parafialnym i na parafialnej stronie internetowej. Zapraszamy na Uroczystą Mszę świętą – Pasterkę, tradycyjnie o godzinie 24:00.
 8. W środę będziemy obchodzili Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Pierwsza Msza św. będzie sprawowana o godz. 8.30, nie będzie Mszy św. o 10:00 w dolnym kościele, a pozostałe Mszę św. odbędą się według porządku niedzielnego.
 9. W czwartek przypada drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia wspominamy męczeństwo świętego Szczepana, diakona, patrona naszej parafii. Msze święte tego dnia będą sprawowane w naszej świątyni również według porządku niedzielnego. Tego dnia również nie będzie Mszy świętej o godzinie 10:00 w dolnym kościele. Uroczystą Mszę świętą ku czci patrona naszej parafii odprawi i Słowo Boże wygłosi Ks. Prałat Marian Raciński, Ekonom Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
 1. We wtorek (24.12.), środę (25.12.) i czwartek (26.12.) kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 2. W sobotę zapraszamy Apostolat Maryjny Cudownego Medalika na godzinę 10:00 do dolnego kościoła na Mszę świętą i spotkanie formacyjne.
 3. W przyszłą niedzielę 29 grudnia nie będzie Mszy świętej o godzinie 10:00 w dolnym kościele. Najbliższa Msza Święta w dolnym kościele zostanie odprawiona 5 stycznia.
 4. W przyszłą niedzielę 29 grudnia Kawiarenka Parafialna „Kawałek Nieba” będzie nieczynna.
 5. Pragniemy poinformować, że wizytę duszpasterską zwaną kolędą rozpoczniemy 2 stycznia 2020r.
 6. Opłatek można jeszcze otrzymać dziś w dolnym kościele.
 7. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 8. Polecamy lekturę prasy katolickiej i nasz biuletyn parafialny

 889 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – III NIEDZIELA ADWENTU (15.12.2019r. )

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 17:15.
 2. Również dziś zapraszamy dzieci z klas III szkoły podstawowej wraz z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. O godzinie 16:00 spotykamy się na Mszy świętej. Po Mszy świętej odbędzie się konferencja dla rodziców w domu parafialnym, dzieci natomiast w tym czasie będą miały oddzielne spotkanie katechetyczne w dolnym kościele.
 3. Ministranci rozprowadzają dziś po każdej Mszy sianko na stół wigilijny, które sami przygotowali. Złożone ofiary trafią na fundusz ministrancki. Za ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.
 4. W czwartek zapraszamy na Mszę świętą wieczorną, podczas której będziemy modlić się w intencji Ojczyzny i samorządu naszej Gminy. Po zakończeniu Mszy św. odmówimy Litanię do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz będzie możliwość ucałowania relikwii Błogosławionego Kapłana – Męczennika.
 5. W najbliższy piątek 20 grudnia rozpoczniemy nasze parafialne rekolekcje adwentowe.Rekolekcje prowadzi o. Piotr Zajączkowski, kapucyn. Plan rekolekcji przedstawia się następująco:
 • Piątek (20.12): Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8:00, 10:00, 16:30 (z udziałem dzieci), 18:00 i 19:30.  
 • Sobota (21.12.) Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8:00, 10:00, 16:30 i 18:00 (będzie to już Msza Święta Niedzielna).   
 • Niedziela (22.12): Msza św. z nauką rekolekcyjną na każdej Mszy świętej.
 • Spowiedź w czasie rekolekcji:

W piątek: od godz. 7:30 do 11:00  i od godz. 16:00 do 20:00.

W sobotę: od godz. 7:30 do 11:00  i od godz. 16:00 do 19:00.

W piątek i sobotę nie będzie Mszy św. roratnich rano z udziałem dzieci. Wszystkie dzieci zapraszamy w te dni na Msze św. o godz. 16:30 ze specjalną dla nich nauką rekolekcyjną.    

 1. W związku z rekolekcjami w piątek zapraszamy wyjątkowo do DOLNEGO KOŚCIOŁA na godzinę 17:00 na modlitwę różańcową w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Na Mszy świętej o godzinie 18:00 w GÓRNYM KOŚCIELE będziemy modlić się za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 2. W przyszłą niedzielę na godzinę 18:00 zapraszamy młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej oraz z klas pierwszych szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę Świętą.
 3. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy Świętej w dolnym kościele o godzinie 10:00. Najbliższa Msza Święta w dolnym kościele zostanie odprawiona 5 stycznia.
 4. Pragniemy przypomnieć o wystawionych koszach przy bocznym ołtarzu na starej części kościoła i przy figurze Matki Bożej w nowej części kościoła. Szczególnie prosimy o składanie do nich produktów spożywczych o wydłużonym terminie ważności.
 5. W przyszłą niedzielę zapraszamy na godzinę 16:00 do domu parafialnego na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 6. W poniedziałek 23 grudnia od godziny 9:00 kapłani udadzą się na dodatkową wizytę z sakramentami do chorych. Nazwiska osób chorych, które będą chciały skorzystać z tej posługi można zgłaszać dziś po każdej Mszy św. w zakrystii a także przez cały nadchodzący tydzień w kancelarii parafialnej.
 7. Zapraszamy chętnych w każdym wieku na sztukę „Piątka” przygotowaną przez kleryków naszego seminarium. To historia pięciu młodych męczenników z Poznania, którzy byli zwykłymi chłopakami, ale w chwili próby okazali się wierni do śmierci. Jedziemy na spektakl w niedzielę 19 stycznia na 16.00. Wstęp wolny. Prosimy o zapisanie się na listę w zakrystii do przyszłej niedzieli. Zależnie od liczby chętnych zorganizujemy transport.
 8. Pan Organista zakończył już roznoszenie po parafii opłatków wigilijnych i składa wszystkim serdeczne podziękowania za życzliwe przyjęcie i ofiary. Opłatek można jeszcze otrzymać dziś w zakrystii, a w dni powszednie w zakrystii lub kancelarii.
 9. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 1. Polecamy lekturę prasy katolickiej i nasz biuletyn parafialny.

 

 840 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II NIEDZIELA ADWENTU – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 09.12.2019r.

 1. W dniu dzisiejszym na mocy dyspensy Stolicy Apostolskiej z dnia 9 kwietnia 2013 roku obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Mszę świętą o godzinie11:30 dzieci przygotowujące do I Komunii św. wraz z rodzicami. Podczas Mszy św. będą poświęcone Cudowne Medaliki, które następnie rodzice przekażą swoim dzieciom.
 2. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17:15.
 3. Pragniemy przypomnieć, że Msze Święte Roratnie w naszej parafii są odprawiane codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Dzieci oraz młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy do licznego udziału w roratach.
 4. W dniu dzisiejszym przed kościołem można zaopatrzyć się w świece CARITAS na stół wigilijny. Złożone ofiary będą przeznaczone na potrzeby CARITAS diecezjalnego i parafialnego.
 5. Możemy składać dary i ofiary na paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej parafii. Kosze są wystawione przy bocznym ołtarzu. Szczególnie prosimy o składanie produktów spożywczych o wydłużonym terminie ważności. Z góry składamy ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać za hojność serc.
 6. W piątek na godzinę 17:00 do górnego kościoła zapraszamy Apostolat Dobrej Śmierci i Dusz Czyśćcowych na nabożeństwo adoracyjne i konferencję.
 7. W sobotę zapraszamy na godzinę 10:00 do dolnego kościoła parafialny zespół Caritas na Mszę Świętą i spotkanie formacyjne.
 8. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z klas III szkoły podstawowej wraz z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. O godzinie 16:00 spotykamy się na Mszy świętej. Po Mszy świętej odbędzie się konferencja dla rodziców w domu parafialnym, dzieci natomiast w tym czasie będą miały oddzielne spotkanie katechetyczne w dolnym kościele.
 9. Również w przyszłą niedzielę ministranci po każdej Mszy Świętej będą rozprowadzać poświęcone sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary będą przeznaczone na fundusz ministrancki. Z góry składamy serdeczne Bóg Zapłać za złożone ofiary.
 10. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. W rozpoczynającym się tygodniu odwiedzi:

Poniedziałek 09.12.

Rano: ul. Gidzińskiego, ul. Kolumba

Po południu: ul. Mieszka I, ul. Chrobrego

Wtorek 10.12.

Rano: ul. Aksamitna, ul. Dzwonkowa

Po południu: ul. Szkolna, ul. Sportowa,

Środa 11.12.

Po południu: ul. Mokra, ul. Kościuszki

Czwartek 12.12.

Po południu: Al. Krakowska od kościoła do ul. Młynarskiej

      Piątek 12.12.

      Po południu: ul. Młynarska, ul. Wschodnia, ul. Stadionowa

Z przyczyn niezależnych plan ten może ulec zmianie

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W Piątek 13.12. – Wspomnienie św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy
 • W Sobotę 14.12. – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 766 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA ADWENTU (01.12.2019r.)

 1. Od dzisiejszej Niedzieli wchodzimy w nowy rok liturgiczny. Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Msze Święte Roratnie w naszej parafii będą odprawiane codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Dzieci oraz młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy do licznego udziału w roratach.
 2. Również od dzisiejszej niedzieli przed kościołem można zaopatrzyć się w świece CARITAS na stół wigilijny. Złożone ofiary będą przeznaczone na potrzeby CARITAS diecezjalnego i parafialnego.
 3. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17:15.
 4. Od najbliższego tygodnia można będzie składać dary i ofiary na paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej parafii. Kosze będą wystawione przy bocznym ołtarzu. Szczególnie prosimy o składanie produktów spożywczych o wydłużonym terminie ważności. Z góry składamy ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać za hojność serc.
 5. Z racji pierwszej środy miesiąca zapraszamy członków Kół Żywego Różańca w najbliższą środę o godzinie 17:00 na wspólny różaniec w intencji zmarłych w górnym kościele. Następnie zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej pomocy. Konferencja będzie miała miejsce w czasie Mszy świętej.
 6. Z racji pierwszego czwartku miesiąca zapraszamy o godzinie 17:00 na Godzinę Świętą, podczas której będziemy modlić się w intencji powołanych do Służby Bożej a także będziemy prosić o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a następnie na Mszę świętą.
 7. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Kapłani udadzą się z Komunią Świętą do chorych w godzinach przedpołudniowych. Po południu spowiedź od godz. 16:30. Zapraszamy również na Mszę świętą o godzinie 18:00.
 8. W najbliższą sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy zatem o godzinę 7:30 na wspólną modlitwę Godzinkami ku czci NMP. Następnie zapraszamy na Mszę św., a po Mszy Świętej na nabożeństwo pierwszo sobotnie.
 9. Również w sobotę na godzinę 11:00 do domu parafialnego zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Rodzice tych dzieci, które nie należą do żadnej wspólnoty czy grupy parafialnej, a chciałyby wziąć udział w zabawie Mikołajkowej mogą dziś zapisać swoje dziecko po każdej Mszy Świętej w zakrystii.
 10. W przyszłą niedzielę na mocy dyspensy Stolicy Apostolskiej z dnia 9 kwietnia 2013 roku będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia na Mszę świętą o godzinie11:30 zapraszamy dzieci, przygotowujące do I Komunii św. wraz z rodzicami. Podczas Mszy św. będą poświęcone Cudowne Medaliki, które następnie rodzice przekażą swoim dzieciom.
 11. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. W rozpoczynającym się tygodniu odwiedzi:

Poniedziałek 02.12.

Rano: ul. Al. Krakowska od Młynarskiej do Okęcia

Po południu: ul. Lotnicza

Wtorek 03.12.

Rano: ul. Emaliowa

Po południu: ul. Sasanki, ul. Polna

Środa 04.12.

Po południu: ul. Graniczna, ul. Pastelowa,

Czwartek 05.12.

Po południu: ul.: Słoneczna, ul. Nadrzeczna

Piątek 06.12.

Po południu: ul.: Sokolnickiego, ul. Poniatowskiego, ul. Mickiewicza

Z przyczyn niezależnych plan ten może ulec zmianie.

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
 • We wtorek 03.12. – Wspomnienie Świętego Franciszka Ksawerego, Kapłana
 • W sobotę 07.12. – Wspomnienie Świętego Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 809 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (24.11.2019r.)

 1. Dziś przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to zarazem ostatnia niedziela tego roku liturgicznego. Przyszła niedziela będzie Pierwszą Niedzielą Adwentu, która rozpocznie nowy rok liturgiczny.
 2. W dniu dzisiejszym zapraszamy o godzinie 17:15 na wieczorną modlitwę Kościoła czyli Nieszpory. Chwalmy wspólnie Pana Boga psalmami.
 3. W dniu dzisiejszym na godzinę 16:00 zapraszamy młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej oraz z klas pierwszych szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę świętą.
 4. Również dziś zapraszamy na godzinę 16:00 do domu parafialnego na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 5. W środę podczas Mszy świętej o godzinie 18:00 w 189 rocznicę objawień Świętej Katarzynie Laboure Cudownego Medalika nastąpi poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Apostolat Maryjny Cudownego Medalika. Bardzo serdecznie zapraszamy członków Apostolatu i całą wspólnotę parafialną na tę Mszę Świętą.
 6. W najbliższy czwartek na godzinę 20:00 do dolnego kościoła zapraszamy wszystkie małżeństwa z naszej parafii na Mszę Świętą w intencji rodzin.
 7. Informujemy, że w najbliższą sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszyscy księża biorą udział w skupieniu diecezjalnym przed rozpoczynającym się w przyszłą niedzielę nowym rokiem liturgicznym.
 8. Członków wspólnoty „Trzeba Siać Junior” i nowe osoby, które chciałyby się zapisać zapraszamy w najbliższą sobotę 30 listopada na godzinę 11:00 do domu parafialnego na spotkanie i wspólne świętowanie rocznicy powstania wspólnoty.
 9. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. W rozpoczynającym się tygodniu odwiedzi:

Poniedziałek 25.11.

Rano: ul.: Czerwonego Kapturka, Nauczycielska, Wołodyjowskiego, Spółdzielcza

Po południu: ul. Jesienna, Broniewskiego, Gałczyńskiego,

Wtorek 26.11.

Rano: ul. Słowikowskiego

Po południu: ul. Reymonta, Projektowana

Środa 27.11.

Po południu: ul. Wysoka, Kościelna,

Czwartek 28.11.

Rano: ul. Godebskiego (od Pruszkowskiej do Gałczyńskiego)

Po południu: ul. Prosta, Żeromskiego

Piątek 29.11.

Rano: Chopina

Po południu: Różana, Matejki

Sobota 30.11.

Od rana: ul.: Zajączka, Wybickiego, Bema

Z przyczyn niezależnych plan ten może ulec zmianie.

 1. W ramach przygotowania do Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, która będzie miała miejsce 7 czerwca 2020 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie zapraszamy na nowy cykl spotkań poświęconych nauczaniu Księdza Prymasa, organizowany przez Archidiecezję Warszawską. Podczas nich zostaną zaprezentowane aktualne tematy będące wyzwaniem dla człowieka, społeczeństwa i Kościoła w kontekście postaci i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Grudzień 2019: „Rodzina. Wyzwania i szanse współczesnej rodziny”

Styczeń 2020: „Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich”

Luty 2020: „Czas to miłość”

Marzec 2020: „Praca – przymus czy szansa?”

Kwiecień 2020: „W służbie dobra wspólnego. Polityka, naród, państwo”

Maj 2020: „Nigdy jeden przeciw drugiemu. Kard. Karol Wojtyła i Prymas Stefan Wyszyński – komplementarność charyzmatów”

Miejsce spotkań: Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19, Warszawa. WSTĘP WOLNY. Więcej informacji na stronie internetowej: www.archwa.pl

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W sobotę 30.11. – Święto Świętego Andrzeja, Apostoła
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 865 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (17.11.2019r.)

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 17:15.
 2. Zapraszamy dziś na spotkanie wspólnoty Bielanek do domu parafialnego po Mszy świętej o godzinie 11:30.
 3. Również dziś zapraszamy dzieci z klas III szkoły podstawowej wraz z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. O godzinie 16:00 spotykamy się na Mszy świętej. Po Mszy świętej odbędzie się konferencja dla rodziców w domu parafialnym, dzieci natomiast w tym czasie będą miały oddzielne spotkanie katechetyczne w dolnym kościele.
 4. We wtorek zapraszamy na Mszę świętą wieczorną, podczas której będziemy modlić się w intencji Ojczyzny i samorządu naszej Gminy. Po zakończeniu Mszy św. odmówimy Litanię do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz będzie możliwość ucałowania relikwii Błogosławionego Kapłana – Męczennika.
 5. W środę zapraszamy na godzinę 17:00 na modlitwę różańcową w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Na Mszy świętej o godzinie 18:00 będziemy modlić się za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 6. Zapraszamy rodziny zaangażowane w życie naszej parafii na wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny do Wisły. W programie Msze Święte, wspólna modlitwa, jazda na nartach, zabawy integracyjne. Termin wyjazdu: 8-15.02.2020r. Szczegóły w zakrystii. Zapisy do 17 listopada.
 1. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 11:30 kilku kandydatów zostanie włączonych do grona ministrantów naszej parafii. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
 2. W przyszłą niedzielę na godzinę 16:00 zapraszamy młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej oraz z klas pierwszych szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę świętą.
 3. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na godzinę 16:00 do domu parafialnego na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 4. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan Organista roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. W rozpoczynającym się tygodniu odwiedzi:

Poniedziałek 18.11.

Rano: ul. Raszyńska

Po południu: ul. Dolna,

Wtorek 19.11.

Rano: ul. Ciasna, Błotna, Własna

Po południu: ul. Godebskiego w Jankach

Środa 20.11.

Rano: ul. Partyzantów, Popularna

Po południu: ul.: Łąkowa, Wąska, Bliska,

Czwartek 21.11.

Po południu: ul. Zacisze, Niska, Wodna, Ogrodowa

Piątek 22.11.

Rano: ul. Pruszkowska

Po południu: ul. Trakt Grocholicki, Brzozowa, Lipowa, Poprzeczna

Sobota 23.11.

Od rana: ul. Godebskiego (od Pruszkowskiej do Kościoła).

Z przyczyn niezależnych plan ten może ulec zmianie.

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W poniedziałek 18.11. – Wspomnienie Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy
 • We wtorek 19.11. – Wspomnienie Błogosławionej Salomei, Zakonnicy
 • W środę 20.11. – Wspomnienie Świętego Rafała Kalinowskiego, Prezbitera
 • W czwartek 21.11. – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 • W piątek 22.11. – Wspomnienie Świętej Cecylii, Dziewicy i Męczennicy
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 845 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (10.11.2019r.)

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 17:15.
 2. W dniu jutrzejszym przypada sto pierwsza rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, zatem modlić się będziemy szczególnie w intencji naszej Ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszej świątyni będą sprawowane o godzinie 6:30, 8:00 i uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny o godzinie 18:00. Po jej zakończeniu zapraszamy do obejrzenia spektaklu słowno-muzycznego w kościele. Spektakl został przygotowany przez Centrum Kultury Raszyn. Serdecznie zapraszamy.
 3. Aby upamiętnić dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości, dziś i w poniedziałek dzieci i młodzież z naszej parafii po każdej Mszy Świętej będą rozprowadzać kotyliony i bransoletki w barwach biało-czerwonych wykonane przez siebie oraz rodziców. Ofiary zebrane z tej akcji, będą przeznaczone na duszpasterstwo młodzieży w naszej parafii. Już dziś z góry składamy serdeczne Bóg Zapłać za każdą złożoną ofiarę.
 4. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z klas III szkoły podstawowej wraz z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. O godzinie 16:00 spotykamy się na Mszy świętej. Po Mszy świętej odbędzie się konferencja dla rodziców w domu parafialnym, dzieci natomiast w tym czasie będą miały oddzielne spotkanie katechetyczne w dolnym kościele.
 5. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan Organista rozpoczął roznoszenie poświęconych opłatków na stół wigilijny. W rozpoczynającym się tygodniu odwiedzi:

 

Poniedziałek 11.11.

Rano: Jaworowa – Górka

Wtorek 12.11.

Rano: ul. Warszawska od Dalekiej do Perłowej

Po południu: ul. Warszawska od Drukarskiej do Poziomkowej

Środa 13.11.

Rano: Falencka, Willowa

Po południu: Sezamkowa, Rodzinna, Działkowa

Czwartek 14.11.

Rano: Stawowa, Kopernika

Po południu: ul. Grocholicka, Zielona,

Piątek 15.11.

Rano: ul. Przelotowa

Po południu: ul.: Sienkiewicza, Moniuszki, Sikorskiego,

Sobota 16.11.

Od Rana: ul. Waryńskiego

Z przyczyn niezależnych plan ten może ulec zmianie.

 1. Zapraszamy rodziny zaangażowane w życie naszej parafii na wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny do Wisły. W programie Msze Święte, wspólna modlitwa, jazda na nartach, zabawy integracyjne. Termin wyjazdu:8-15.02.2020r. Szczegóły w zakrystii. Zapisy do 17 listopada.
 1. Filia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK” przy OSP Falenty zaprasza do oddania krwi w przyszłą niedzielę 17 listopada w godzinach 9:00 – 13:00. Ambulans będzie stał na parkingu przy kościele. Wymagany jest dobry stan zdrowia oraz dowód osobisty. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa.
 2. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W poniedziałek 11.11. – Wspomnienie Świętego Marcina z Tours, Biskupa
 • We wtorek 12.11- Wspomnienie Świętego Jozafata, Biskupa i Męczennika
 • W środę 13.11. – Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 

 846 total views,  1 views today

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (03.11.2019r.)

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową połączoną z wypominkami o godzinie 17:00.
 2. Pragniemy przypomnieć, że do najbliższego piątku będziemy modlić się w intencji zmarłych o godzinie 17:00 podczas różańca. Kartki z imionami zmarłych prosimy o składanie do koszyka, który będzie znajdował się pod krzyżem przy ołtarzu przed rozpoczęciem różańca. Do piątku możemy uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę (choćby myślną) w intencji zmarłych. Odpust ten możemy ofiarować jedynie za zmarłych.
 3. Z racji pierwszej środy miesiąca zapraszamy członków Kół Żywego Różańca w najbliższą środę o godzinie 17:00 na wspólny różaniec w intencji zmarłych w górnym kościele. Następnie zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej pomocy. Konferencja będzie miała miejsce w czasie Mszy świętej.
 4. Z racji pierwszego czwartku miesiąca zapraszamy o godzinie 18:00 na Mszę świętą podczas której będziemy modlić się w intencji powołanych i z prośbą o nowe powołania.
 5. W sobotę na godzinę 10:00 zapraszamy parafialny zespół Caritas do dolnego kościoła na Mszę świętą i konferencję formacyjną.
 6. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych Pan organista rozpocznie w tym tygodniu roznoszenie poświęconych opłatków na stół wigilijny. Dokładny plan roznoszenia znajduje się w biuletynie parafialnym oraz na parafialnej stronie internetowej.
 7. Zapraszamy młodych od 17 do 35 roku życia na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu będzie trwało od soboty 28 grudnia 2019 do środy 1 stycznia 2020. Ludzie młodzi będą szukać umocnienia w modlitwie przez piękno śpiewu i głębię ciszy i wraz z tysiącami rówieśników iść do źródeł wiary i braterstwa. Będą goszczeni przez mieszkańców Wrocławia i okolic. Zapisy i szczegółowe informacje w kancelarii w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu.
 8. Dziękujemy wszystkim za ofiary na kostkę granitową i prace wokół kościoła – szczególne „Bóg zapłać” za ofiary składamy osobom indywidualnym.
 9. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W poniedziałek 04.11. – Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza, Biskupa
 • W sobotę 09.11. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 

 791 total views

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (27.10.2019r.)

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17:15.
 2. Także w dniu dzisiejszym na godzinę 16:00 zapraszamy młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej oraz z klas pierwszych szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę świętą.
 3. Również dziś zapraszamy na godzinę 16:00 do domu parafialnego na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 4. Podobnie jak w zeszłym roku organizujemy razem z parafią w Rybiu „Marsz Wszystkich Świętych”, który ma nam pokazać jak wielkie mamy wsparcie wśród naszych przyjaciół, którzy są już są w niebie i wstawiają się za nami przed Bogiem. W związku z tym zapraszamy 30 października (tj. w najbliższą środę) na godzinę 17:00 na Mszę świętą do parafii św. Bartłomieja w Rybiu, po której wyruszymy w uroczystym pochodzie do naszej parafii. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców oraz wszystkich chętnych. Prosimy o przebranie się za swojego ulubionego świętego przyjaciela oraz o zabranie ze sobą lampionów. Po dotarciu do naszej parafii Ksiądz Proboszcz zaprasza na agapę i dalsze świętowanie.
 5. W piątek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. w tym dniu będzie następujący: 7.00, 8.30, 10.00, 18.00, 20.30. Msza św. na cmentarzu o godz. 12.00. Następnie udamy się w procesji żałobnej z modlitwami za zmarłych. Po procesji odbędzie się poświęcenie nowych pomników. Tego dnia przypada również pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie podczas każdej Mszy świętej. Nie będzie Mszy świętej o godzinie 17:15 dla dzieci i młodzieży w dolnym kościele. Tego dnia kapłani z racji obowiązków związanych z przypadającą Uroczystością Wszystkich Świętych wyjątkowo nie udadzą się z Komunią Świętą do chorych o czym osoby odwiedzane zostały poinformowane podczas wizyty z sakramentami w tym miesiącu. Oczywiście w razie potrzeby prosimy informować kancelarię parafialną – służymy posługą i pomocą.
 6. W sobotę DZIEŃ ZADUSZNY – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH. Msze święte tego dnia będą sprawowane o godzinie: 6:30,8:00 i 10:00. Msza święta o godzinie 18:00 będzie już Mszą świętą niedzielną. Tego dnia przypada również pierwsza sobota miesiąca. Z racji tego zapraszamy o godzinę 7:30 na wspólną modlitwę Godzinkami ku czci NMP. Następnie zapraszamy na Mszę św., a po Mszy na wspólną modlitwę różańcową i nabożeństwo pierwszosobotnie.
 7. W kancelarii parafialnej oraz w zakrystii można zgłaszać imiona zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe. Również w piątek (1.XI) będzie można podać wypominki na cmentarzu parafialnym, gdzie będą posługiwać klerycy naszego seminarium. Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modlimy się każdego 20 dnia miesiąca. O godz. 17:00 polecamy zmarłych w modlitwie różańcowej a o godz. 18:00 sprawowana jest Msza św. wypominkowa. Wypominki jednorazowe będą odczytywane na cmentarzu 1 listopada.
 1. Od 2 do 8 listopada zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową o godz. 17.00 w intencji zmarłych. Kartki z polecanymi zmarłymi składany do koszyka pod krzyżem przy ołtarzu przed różańcem. Pamiętajmy, że w tych dniach możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy (choćby myślnie) za zmarłych i ofiarować go jedynie możemy za naszych zmarłych.

 

 1. Zapraszamy młodych od 17 do 35 roku życia na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu będzie trwało od soboty 28 grudnia 2019 do środy 1 stycznia 2020. Ludzie młodzi będą szukać umocnienia w modlitwie przez piękno śpiewu i głębię ciszy i wraz z tysiącami rówieśników iść do źródeł wiary i braterstwa. Będą goszczeni przez mieszkańców Wrocławia i okolic. Zapisy i szczegółowe informacje w kancelarii w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu.
 2. Dziękujemy wszystkim za ofiary na kostkę granitową i prace wokół kościoła – szczególne „Bóg zapłać” za ofiary składamy osobom indywidualnym.
 3. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W poniedziałek 28.10. – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 • W piątek 1.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych
 • W sobotę 2.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i polecamy ich opiece Matki Bożej.
 2. Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny.

 

 1,040 total views