Chrzest

W naszej parafii Sakramentu Chrztu Świętego udzielany w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w czasie Mszy św. o godz. 13.00 (w czasie wakacji o godz. 11.30).
Katecheza przed Chrztem, dla rodziców odbywa się w kościele w piątek, przed niedzielą, o godz. 19.00.
Rodzice zgłaszający swe dziecko do Sakramentu Chrztu Świętego przychodzą przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
– z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC;
– z danymi personalnymi chrzestnych i z zaświadczeniami, że mogą pełnić funkcje rodziców chrzestnych (zaświadczenie takie wystawia duszpasterz parafii na terenie, której mieszkają!).

Przed Chrztem zarówno rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedzi sakramentalnej).

Ojcem Chrzestnym/Matką Chrzestną może być osoba, która:

– Ukończyła 16 rok życia;

– Jest osobą praktykującą, która w Kościele Katolickim przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, tj. Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię;

– Jest wolna od kar kościelnych (np. ekskomuniki za przerwanie ciąży);

– Nie jest rodzicem naturalnym dziecka;

– Nie jest osobą żyjącą w małżeństwie niekatolickim lub konkubinacie;

– Nie zaniedbuje obowiązku uczestnictwa w katechizacji (dotyczy młodzieży szkolnej) lub ukończył/a wymaganą katechezę i jest zdolny/a wykazać się podstawową wiedzą katechizmową oraz niedzielnej Mszy św.;

– Pielęgnuje życie modlitwy, praktykuje uczynki miłosierdzia i jest w stanie być dla Dziecka prawdziwie ojcem/matką duchowym/ą, którego przykładem chrześcijańskich postaw i wartości może się Ono budować na kolejnych etapach duchowego wzrastania;

– Jest osobą dojrzałą i odpowiedzialną w takim stopniu, że może zastąpić rodziców w wychowaniu religijnym Dziecka, gdyby Ci, dla jakichś powodów nie mogli tego obowiązku spełnić, lub z własnej winy go zaniedbali.

Kan. 872-874 KPK

Loading