Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. Prałat Zdzisław Karaś – Dziekan Dekanatu Raszyńskiego
tel. 22 720 01 28

Wikariusze:
Ks. Michał Jarmuszewski – Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży

Ks. Jakub Pytlakowski

Ks. Grzegorz Pakowski

Rezydent:

Ks. Stanisław Kicman

Pomoc Duszpasterska:

Ks. Maciej Kołodziejski

17,577 total views, 8 views today