Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. Prałat Zdzisław Karaś – Dziekan Dekanatu Raszyńskiego
tel. 22 720 01 28

 

Wikariusze:
Ks. Michał Jarmuszewski – Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży

Ks. Jakub Pytlakowski

Rezydent:

Ks. Stanisław Kicman

Pomoc Duszpasterska:

o. Wojciech Drążek CMM

13,563 total views, 3 views today