Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. Prałat Zdzisław Karaś – Dziekan Dekanatu Raszyńskiego
tel. 22 720 01 28

Wikariusze:
Ks. Michał Jarmuszewski – Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży

Ks. Jakub Pytlakowski

Ks. Grzegorz Pakowski

Rezydent:

Ks. Stanisław Kicman

 

 22,728 total views,  26 views today