Schola Dziecięca

Schola dziecięca w parafii św. Szczepana w Raszynie – jej zadaniem jest muzyczna oprawa niedzielnych i  świątecznych Mszy św. z udziałem dzieci. Opiekę nad grupą sprawuje p. Ewa Wijatkowska i s. Judyta.

Próby odbywają się w piątki o godz. 18:00 oraz przed każdą Mszą św., na której Schola śpiewa ( w Niedzielę jest to Msza św. o godz. 11:30). W roku szkolnym 2016/2017 do Scholi należy 30 dziewcząt w wieku 5-13 lat.

Grupa jest otwarta!! Dziewczynki, które czują potrzebę śpiewu dla Pana Jezusa może w każdej chwili dołączyć.

Loading