Liturgiczny Zespół Wokalny EFFATHA

Effatha jest liturgicznym, wielogłosowym zespołem wokalnym. Należą do niego miłośnicy śpiewu, których łączy chęć służenia swym talentem na liturgii mszy św. i uroczystościach kościelnych oraz doskonalenia swoich umiejętności. Oprawa głównych wydarzeń związanych z życiem Kościoła jest też głównym celem istnienia zespołu. Powstał on w roku 2005 z połączenia wcześniej istniejącej scholi męskiej i żeńskiej, a w roku 2011 zespół przybrał nazwę Effatha.

Repertuar zespołu Effatha obejmuje liczne pieśni i utwory wielogłosowe dawne i współczesne. Zespół ma na swoim koncie także kilka koncertów okolicznościowych.

Zespół prowadzą:

Olivia Kaczyńska (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Warszawie, Seminarium Kodaly’owskie w Elblągu, Lublinie oraz w Kecskemét na Węgrzech)

Paweł Kaczyński (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Instytut Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, kursy mistrzowskie prowadzone przez O. Latry’ego, G. Boveta, T. Kalisza, T. Nowaka).

W zespole może śpiewać każdy kto ma predyspozycje wokalne i słuchowe, a także umiejętność pracy w zespole (tj. dyscyplina, współpraca, stopliwa barwa itp.). Chórzyści zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w próbach i występach, a także do punktualności i dyscypliny ogólnej i artystycznej.

Loading