Historia

Parafia Św. Szczepana Męczennika w Raszynie powstała w XIV wieku.
Najpierw była to świątynia zbudowana z drewna której konsekracji dokonał w 1497r. bp Albert z Bydgoszczy sufragan poznański. Drewniana świątynia służyła wiernym przez ponad 250 lat. W 1598r. stała się łupem złodziei, brak jednak dokładniejszych informacji na ten temat.
W 1654r. Zygmunt Opacki podkomorzy warszawski, zaufany króla Zygmunta III ufundował w Raszynie kościół murowany, który w lipcu 1655r. konsekrował Bp Stanisław Święcicki sufragan żmudzki. Nowa świątynia miała charakter skromnej budowli na planie prostokąta z węższym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią.
W latach 1654-75 kościół otrzymał cztery drewniane ołtarze: Ukrzyżowany, Najświętsza Maria Panna, Św. Józef, Św. Teresa. Trzy pierwsze ofiarował Wojciech Opacki, który również odrestaurował kościół po zniszczeniach, których doznał on w czasie wojen szwedzkich. W latach 1914-15 na skutek działań wojennych został zniszczony dach, ściany, uszkodzeniu uległo wnętrze kościoła. Prace budowlane i konserwatorskie trwały prawie 20 lat. W czasie prac odkryto polichromię sklepienia i wzniesiono nowy chór. Odbudowany z tak wielkim trudem kościół, został ponownie zniszczony w czasie II wojny światowej.
Uległy zniszczeniu szyby i w 80% dach. Ponowne odnawianie i remont kościoła można było wykonać dzięki ofiarności parafian. Ciągły napływ ludności osiedlającej się w Raszynie
i okolicach sprawił, że kościół parafialny był zbyt mały aby pomieścić rzesze wiernych, dlatego też w roku 1979 kościół został powiększony przez dobudowę nowego skrzydła złączonego z prezbiterium starego kościoła. Dobudowany kościół został poświęcony
dnia 29 września 1981 roku, przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski.

Na terenie parafii znajdują się liczne pamiątki historyczne o charakterze religijnym i narodowym, a szczególnie związane z pamiętną bitwą pod Raszynem w roku 1809.
Są to między innymi: kamień upamiętniający bitwę na grobli Falenckiej, rzeźba w kamieniu przedstawiająca Boga Ojca, figura- rzeźba w kamieniu- Matki Bożej na szańcach i grobach poległych przy Alei Krakowskiej, figurka upamiętniająca miejsce śmierci Cypriana Godebskiego, pułkownika- poety, pałac w Falentach, pałacyk myśliwski Poniatowskiego zwany austerią przy kościele oraz plebania na frontonie  której są umieszczone kule armatnie z bitwy (1790r.).

Loading