Bierzmowanie

Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii jest objętą dwuletnim cyklem przygotowań. Pierwszy rok (klasy 3 gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej) spotykają się raz w miesiącu, w niedzielę, na Mszy św. o godz.18:00, po której odbywa się spotkanie formacyjne w dolnym kościele.

Drugi rok przygotowań (klasy 1 szkoły średniej) polega na tym, że młodzież jest dzielona na małe grupy (ok. 10 osobowe), w których, pod opieką animatorów, starają się pogłębić swoją wiarę. Grupy w naszej parafii spotykają się dwa razy w miesiącu w różne dni tygodnia.                                                                                                                                   

Spotkania dla uczniów klas I szkół średnich odbywają się według następującego porządku:

1.) Grupa Ks. Jakuba spotyka się co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 19:00 w domu parafialnym.

2.) Grupa s. Eweliny spotyka się co dwa tygodnie w piątki o godzinie 19:00 w domu parafialnym

3.) Grupa Ks. Michała spotyka się co dwa tygodnie w czwartki o godzinie 19:30 w domu parafialnym.

4.) Grupa Diakona Michała i Pana Michała spotyka się co dwa tygodnie w piątki o godzinie 19:15 w domu parafialnym.

Spotkania dla uczniów klas 3 gimnazjum odbywają się w trzecią niedziele miesiąca. Rozpoczynamy spotkanie Mszą świętą o godzinie 18:00 a następnie udajemy się na konferencję do dolnego kościoła.

Spotkania dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca. Rozpoczynamy spotkanie Mszą świętą o godzinie 18:00 a następnie udajemy się na konferencję do dolnego kościoła.

Odpowiedzialnym za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest                               ks. Michał Jarmuszewski.

 

4,149 total views, 2 views today