Bierzmowanie

Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii jest objętą dwuletnim cyklem przygotowań. Pierwszy rok (klasy 3 gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej) spotykają się raz w miesiącu, w niedzielę, na Mszy św. o godz.18:00, po której odbywa się spotkanie formacyjne w dolnym kościele.

Drugi rok przygotowań (klasy 1 szkoły średniej) polega na tym, że młodzież jest dzielona na małe grupy (ok. 10 osobowe), w których, pod opieką animatorów, starają się pogłębić swoją wiarę. Grupy w naszej parafii spotykają się dwa razy w miesiącu w różne dni tygodnia.                                                                                                                                   

Spotkania dla uczniów klas I szkół średnich odbywają się według porządku ustalonego z opiekunami:

ks. Mateuszem;

ks. Rafałem;

ks. Jackiem

diakonem Pawłem

s. Eweliną;

p. Mariuszem.

Odpowiedzialnym za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest
ks. Mateusz Giszczak

 

Loading