Małżeństwo

W czasie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:
– od roku do trzech miesięcy, przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu rezerwacji terminu Sakramentu Małżeństwa.
– uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim (10 konferencji i trzy indywidualne spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej).
Kurs ten jest prowadzony w dolnym kościele św. Szczepana, przy Al. Krakowskiej 6.
– na trzy miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sporządzenia Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych.


Narzeczeni powinni mieć ze sobą:

– świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją „do ślubu kościelnego” (Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego ważne jest 3 miesięce od daty wydania) i zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowaniu;
– zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron – w celu otrzymania „zaświadczenia konkordatowego” w 3 egzemplarzach (ważne przez sześć miesiący od daty wydania).
– na tydzień przed ślubem, w obecności narzeczonych, jest sporządzany w kancelarii parafialnej akt ślubu.

Loading